Licenca za končnega uporabnika in pogodba o članstvu

Licenca za končnega uporabnika in pogodba o članstvu

PRED UPORABO POTREBNO PREBERITE NASLEDNJE POGOJE IN POGOJE FLAT PYRAMID SPLETNO MESTO IN / ALI VSEH STORITEV, KI SE NAROČAJO S TEM SPLETNIM STRANI ALI RAZSTAVNIMI SPLETNIMI STRANI. Ti sporazumi pokrivajo uporabo. \ T FLAT PYRAMID SPLETNA STRAN, SISTEM IN LICENCIRANJE PROIZVODOV. Če se ne strinjate s temi pogoji in pogoji, jih ne smete uporabljati FLATPYRAMID SPLETNA STRAN. Z UPORABO TEGA SPLETNEGA SPLETNEGA MESTA, PREDSTAVITEV, PRENOSA, PRENOSA ALI DRUGEGA, PRIZNAVATE, DA STE IZPOLNILI TE TE POGOJE, RAZUMETE IN SPORAZUMEVEJO SE, DA SE NJEGOVE.

FLAT PYRAMID LICENČNI SPORAZUM ZA KONEC PONUDNIK

DOGOVOR O LICENCIH KONČNEGA UPORABNIKA (ta sporazum) je sklenjen med FLATPYRAMID ("Podjetje") in kdor koli ali pravna oseba, ki naloži, naloži ali uporabi katero koli datoteko tega sistema in spletnega mesta (Uporabnik in skupaj "Uporabniki").

Za dobro in dragoceno obravnavo, katerih potrditev in ustreznost sta priznani in nameravata biti zakonsko zavezani, se družba in uporabnik strinjata, kot sledi:

1. OPREDELITVE. \ T

1.1. »Vsebina« se nanaša na kateri koli material, objavljen v podjetju, vključno z, vendar ne omejeno na žične datoteke, modele, teksture, zbirke podatkov, risbe, vtičnike, video igre, modifikacije video iger, datoteke z gibi, zbirke, pakete, materiale, skripte, oblike, preobleke uporabniškega vmesnika po meri, vadnice, pogosta vprašanja, besede, glasba, filmi, slike in programska oprema.

1.2. »Royalty Free« se nanaša na enkratno pristojbino za uporabo, ki se razlikuje od pristojbine za ponavljajoče se pravice.

1.3. »Na prodaj« vključuje vso vsebino, za katero je potreben nakup licenčnih pravic, v primerjavi z vsebino, ki je na voljo za brezplačen prenos.

1. 4. »Veljavna prodaja« se nanaša na prodajo licenčnih pravic do vsebine ali druge lastnine prek podjetja. Vsebina za prodajo prek podjetja, ki se vrne, ni primer veljavne prodaje.

1.5 „Prodaja“ se nanaša na prodajno (-e) ceno (-e), plačano (-e) za licenčne (-e) izdelek (-e), ki jih prodaja ali licencira podjetje. Znižanje prihodkov od prodaje se izvede za popuste, vračila kupnine, popuste trgovcem ali distributerjem in podobne izdelke. Niti davki od prodaje niti davki od dohodka ali podobno ne smejo biti vključeni v prodajo.

1.6. »Licenčni izdelki« se nanašajo na katero koli in vso digitalno vsebino, ki vključuje računalniške datoteke, programe, programsko opremo, igre, dvodimenzionalne predmete, slike, žične modele, podatke o zajemanju gibanja, teksture, zbirke podatkov, risbe in druge s tem povezane vsebine v svojih konfiguracijo in ki jih dajalec licence podjetju licencira in za katere veljajo pogoji te pogodbe.

1.7 „Licencirana intelektualna lastnina“ pomeni vse patente, blagovne znamke, avtorske pravice, poslovne skrivnosti, pravice do oblačil, trgovska imena ter vse druge intelektualne lastnine in druge pravice, ki se nanašajo na kateri koli del licenčnih izdelkov.

1.8 »Prodajalec« pomeni katero koli ali pravno osebo, ki naloži vsebino ali proda vsebino prek spletnega mesta ali sistema podjetja.

1.9 „Kupec“ pomeni katero koli ali pravno osebo, ki kupuje vsebino prek spletnega mesta ali sistema podjetja.

1.10 »Član« se nanaša na vsakogar, ki ustvari članski račun v podjetju. Član je lahko prodajalec ali kupec.

2. PREDSTAVITVE IN JAMSTVA

2.1. Podjetje vam jamči, da po svojih najboljših močeh digitalni podatki, ki vsebujejo Vsebino, ne kršijo pravic tretjih oseb, vključno s pravicami do patentov, avtorskih pravic in poslovnih skrivnosti, niti niso bili digitalni podatki in Vsebina nezakonito kopirani ali odtujeni iz digitalnih podatkov katere koli tretje osebe; pod pogojem, da podjetje ne daje nobenega zastopanja ali garancije v zvezi s kršitvijo pravic katere koli tretje osebe v kateri koli podobi, blagovnih znamkah, avtorskih delih ali predmetih, ki jih prikazuje taka vsebina.

2.2. Prodajalec zastopa in jamči, da: (a) je vsebina vaše izvirno delo in ne vsebuje nobenega avtorsko zaščitenega gradiva, katerega lastnik niste izključno, vključno z, vendar ne omejeno na: glasbo in / ali pravice za sinhronizacijo, slike (premikanje ali še vedno) kakršne koli vrste, kakršna koli dela in vzorčna dovoljenja / izdaje; (b) imate popolno pravico in pooblastilo za sklenitev in izvajanje te pogodbe in ste zagotovili vsa soglasja tretjih oseb, potrebna za sklenitev te pogodbe; (c) vsebina ne krši in ne bo kršila avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti ali drugih lastniških pravic tretjih oseb, pravic do objave ali zasebnosti ali moralnih pravic; (d) vsebina ne krši in ne bo kršila nobenega zakona, statuta, odloka ali uredbe; (e) vsebina ni in ne bo obrekovalna, klevetniška, pornografska, nespodobna ali vzbujajoča kakršno koli rasno sovraštvo; (f) Vsebina ne vsebuje in ne bo vsebovala virusov ali drugih programskih rutin, ki škodljivo vplivajo na računalniške sisteme ali podatke; (g) zastopa in jamči, da nobena druga licenca, ki se nanaša na katere koli licenčne izdelke ali katero koli licencirano intelektualno lastnino, ni bila podeljena nobeni drugi osebi ali subjektu, ki bi nasprotovala, razveljavljala ali pomenila kršitev licence; in nobena druga licenca v obdobju veljavnosti te pogodbe ne bo podeljena nobeni tretji osebi (h) vse dejanske trditve, ki ste jih podali in nam jih boste podali, so resnične in popolne; (i) Vsebina ni okvarjena ali neuporabna.

3. INTELEKTUALNA LASTNINA

3.1 Prodajalec zastopa in jamči, da: (a) je prodajalec edini lastnik, prost in jasen, vseh licenčnih intelektualnih pravic in licenčnih izdelkov; (b) so vse pravice prodajalcev na in na licencirano intelektualno lastnino veljavne in izvršljive; (c) pravice in licence, podeljene podjetju po tem sporazumu za licencirane izdelke in licenčno intelektualno lastnino, ne bodo, če jih bo družba uporabljala ali izkoriščala v skladu s to pogodbo, kršile, kršile ali posegale v intelektualno lastnino ali drugo pravico katero koli drugo osebo ali subjekt.

3.2 Če ni drugače izrecno navedeno v ločenem sporazumu, nič v tem sporazumu ne pomeni prenosa lastništva prodajalčeve licenčne intelektualne lastnine. Prodajalec podjetju podeli trajno, nepreklicno, brezplačno, prenosljivo, svetovno licenco v skladu z interesom prodajalca za licenčno intelektualno lastnino, s pravico do podeljevanja podlicenc, za izdelavo, izdelavo, uporabo, prodajo, ponudbo za prodajo, uvoz, kopirati, distribuirati in spreminjati vse materiale ali procese, ki se nanašajo na obseg katerega koli projekta.

3.3 Kot trajna zaveza po tej pogodbi prodajalec nemudoma obvesti družbo o: (a) kakršni koli kršitvi ali domnevni kršitvi katere koli licencirane intelektualne lastnine; in (b) kakršen koli zahtevek, tožbo ali grožnjo, ki bi lahko vplivala na katere koli licenčne izdelke ali pravice družbe v skladu s tem.

4. LASTNIŠTVO

Lastništvo licenčnih izdelkov ostane v lasti prodajalca. Lastništvo nad spremembami in / ali izpeljanimi deli licenčnih izdelkov, ki so pripravljeni v skladu s poglavjem 3 zgoraj, se prenese na družbo. Na zahtevo družbe bo prodajalec izvršil ali povzročil, da bo izvršil vse dodelitve in druge instrumente in dokumente, ki jih bo po njegovem mnenju družba ali družba ocenila kot potrebne za izvedbo namena te pogodbe.

5. ZAUPNOST.

Vsaka pogodbenica se strinja: (i) da bo spoštovala popolno zaupnost v zvezi z zaupnimi informacijami druge pogodbenice (ali katerega koli njihovega dela) brez predhodnega pisnega dovoljenja druge pogodbenice in da ne bo razkrila ali dovolila dostopa do katere koli tretje osebe ali subjekta; (ii) da ne uporablja zaupnih informacij druge pogodbenice (ali katerega koli njihovega dela), razen če je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe; in (iii) zagotoviti, da so vsi njeni zaposleni, ki dobijo dostop do zaupnih informacij druge pogodbenice, obveščeni o njihovi zaupnosti in lastništvu, jim je prepovedano kopiranje, uporaba ali razkritje teh zaupnih informacij, razen če je to potrebno za izpolnjevanje kakršnih koli obveznosti iz tega sporazuma in jih zavezujejo obveznosti razkritja in omejene uporabe, vsaj tako stroge kot tiste, ki jih vsebuje ta sporazum.

Ne da bi to omejevali, se vsaka pogodbenica strinja z uporabo postopkov zaupne informacije druge pogodbenice, ki niso nič manj omejevalni od postopkov, ki jih uporablja za zaščito zaupnih in zaščitenih informacij podobne občutljivosti (in da v nobenem primeru niso manj omejevalne). primerni postopki).

Če se od pogodbenice zahteva, da razkrije katero koli zaupne podatke druge pogodbenice v skladu s katerim koli sodnim ali vladnim sklepom, ta pogodbenica ne bo razkrila zaupnih informacij, ne da bi druga stran pisno obvestila o zahtevi in ​​dovolj priložnosti za izpodbijanje odredbe.

Zadevne obveznosti pogodbenic iz tega. \ T Člen 5. prenehala veljati ali prenehati veljati ta sporazum za najdaljše obdobje, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

6. OPOZORILA.

STRAN DOSTAVLJA PODJETJE "KAKO JE" IN VSEH NAPAK. PODJETJE IN NJENE Hčerinske družbe ter podružnice NE PREDSTAVIJO NIKOLIH PREDSTAVITEV ALI JAMSTEV, NI IZRIČNIH ALI IMPLICIRANIH GLEDE STRANI, NJENE VSEBINE, NJEGOVIH FORUMOV ALI NJEGOVEGA DELOVANJA PODJETJE POSEBNO NAVEDI, DA JE UPORABA SPLETNEGA STRANI NA LASTNO TVEGANJE. PODJETJE IN NJEGOVE Hčerinske družbe ter pridruženi podjetji zavrnejo kakršno koli garancijo v zvezi z delovanjem strani, točnost ali pravočasnost strani ali vsebino ali informacije, ki jih vsebujejo, ali kakršno koli jamstvo ali vsebino, ki jo vsebuje VSEBOJENI MATERIALI BREZ NAPAK, VIRUSOV IN DRUGIH KOMPONENT, KI LAHKO OŽIVIJO, ŠKODIJO ALI POVZROČIJO ŠKODO NA VAŠI RAČUNALNIŠKI OPREMI ALI KATERIkoli DRUGI LASTNINI. PODJETJE IN NJENE Hčerinske družbe ter podružnice NE DAJO JAMSTEV, ZASTOPANJ ALI JAMSTEV V ZVEZI Z TOČNOSTJO, RESNICO ALI ZANESLJIVOSTJO VSEH OBJAVLJENIH PODATKOV.

7. POLITIKA AVTORSKIH PRAVIC.

Podjetje je še posebej zaskrbljeno zaradi kršitve avtorskih pravic. Ker naša tržnica temelji na prejemkih imetnikov avtorskih pravic, spoštujemo vso zakonodajo o avtorskih pravicah v ZDA in na mednarodni ravni. Pričakujemo, da bodo uporabniki strani spoštovali avtorske pravice drugih. Uporabnik krši pogoje uporabe, če objavlja gradivo, ki krši avtorske pravice drugih. Uporabniki, ki naložijo ali oddajo vsebino podjetju, so za vso naloženo ali poslano vsebino jamčili, da so imetniki avtorskih pravic ali pooblaščeni zastopniki imetnikov avtorskih pravic.

Podjetje bo v ustreznih okoliščinah ukinilo račune uporabnikov, ki objavljajo materiale, za katere ima podjetje razlog za domnevo, da krši avtorske pravice drugih.

Podjetje bo prodajalcu zadržalo morebitne prihodke od prodaje vsebine, če ima katera koli vsebina sporne avtorske pravice. Upravičeni lastnik avtorskih pravic, ko bo enkrat določen, bo nato prejel odškodnino. Če si želite natančno ogledati zakon o avtorskih pravicah in dobiti odgovore na pogosta vprašanja, obiščite:

http://www.copyright.gov

Če ste lastnik avtorskih pravic ali pooblaščeni zastopnik lastnika avtorskih pravic, se lahko neposredno obrnete na podjetje, da prijavite domnevno kršitev avtorskih pravic. Posredovati morate pisno obvestilo o kršitvi, ki vsebuje naslednje informacije:

1. Fizični ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

2. Vaši kontaktni podatki - ime, telefonska številka, naslov in e-poštni naslov.

3. Opis in identifikacija avtorskega dela, za katerega se trdi, da je bilo kršeno. Vključno z njegovo lokacijo ali lokacijami na spletnem mestu.

4. Izjava, da ste v dobri veri prepričani, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon ne dovoljuje uporabe gradiva na način, ki je predmet pritožbe.

5. Vaša izjava, da v dobri veri verjamete, da uporaba gradiva, ki domnevno krši avtorske pravice, ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona.

6. Vašo izjavo, da so informacije, ki ste jih posredovali, točne in da ste pod kazenjo za krivo izjavo, da ste lastnik avtorskih pravic ali da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

Vse zgoraj navedene informacije so potrebne za obdelavo vaše pritožbe.

Oglejte si tudi OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH DIGITALNEGA TISOČLETJA (DMCA).

8. ZAKLJUČEK

Družba ali uporabnik lahko odpove to pogodbo iz kakršnega koli razloga ali brez razloga, tako da drugi stranki pisno obvesti odpoved. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma odpravi pravice podeljevanja licenc pogodbenic, vendar ne prekine obstoječih licenc.

8.1 Določbe Člen 1. („Definicije“), Člen 2. (»Predstavitve in jamstva«), Člen 3. („Pravice intelektualne lastnine“), člen 4. („Lastništvo“), Člen 5. („Zaupnost“), Člen 9. („Odškodnina“), Člen 10. (»Razne določbe«) in to Oddelek 8.1 preneha veljati ali prenehati veljati ta sporazum iz kakršnega koli razloga. Preostale določbe bodo preživele v obsegu, ki je potreben za podelitev dovoljenja za preživele licence.

9. ZAVAROVANJE

Uporabnik se strinja, da bo družbi in njenim strankam odškodoval in škodoval pred kakršno koli škodo in stroški, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz kršitve zastopanja in jamstev, opisanih v tem oddelku, ali v zvezi z njo. Prodajalec se strinja, da nam bo na našo razumno zahtevo izvršil in dostavil dokumente, ki dokazujejo ali uveljavljajo naše pravice iz te pogodbe.

10. RAZNE DOLOČBE. \ T

10.1 Obvestila. Obvestilo po tej pogodbi ne zadostuje, razen če: (i) pisno; (ii) naslovljeni z uporabo spodaj navedenih kontaktnih podatkov za pogodbenico, ki ji je bilo poslano obvestilo (ali z uporabo posodobljenih kontaktnih podatkov, ki jih je pogodbenica navedla s pisnim obvestilom v skladu s tem oddelkom); in (iii) poslano po e-pošti, ročno dostavo, pošiljanje faksa, priporočeno ali overjeno pošto (zahteva se povratnica) ali ugledno storitev hitre dostave z možnostmi sledenja (kot je Federal Express).

FlatPyramid

c / o Služba za stranke

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 ZDA.

e-naslov: [e-pošta zaščitena]

Številka faksa: 310-697-3774

Vsa taka sporočila bodo veljala kot učinkovita na začetku (a) dejanskega prejema ali (b) če bodo poslana z ekspresno dostavo na dan, ki sledi datumu, ki je bil predložen storitvi za dostavo drugi pogodbenici, ali (c) če je poslana s potrjenim prenosom telefaksa, na dan, ki je bil poslan (ob upoštevanju potrditve prejema v popolni, čitljivi obliki).

10.2 Globoko povezovanje in uokvirjanje. Uporabnik se strinja, da se bo vzdržal prakse, ki se običajno imenuje "globoko povezovanje", pri kateri uporabljate vsebino Flat Pyramid s katero koli drugo spletno stranjo prek aktivnega povezovanja ali rudarjenja podatkov. Spletno mesto si lahko ogledate samo v celoti v obliki predstavitve in prepovedano je »kadriranje« spletnega mesta.

10.3 Odnos med pogodbenicama. Vsaka pogodbenica je neodvisni izvajalec druge pogodbenice. Nobena določba tega sporazuma ne ustvarja partnerstva, skupnega vlaganja, zastopanja ali podobnih odnosov med pogodbenicama.

10.4 Veljavno pravo; Privolitev v pristojnost. Ta sporazum urejajo in razlagajo zakoni države Kalifornija in zakoni Združenih držav Amerike, ne da bi se sklicevali na pravila o izbiri prava. Sodišča v zvezni državi Kalifornija ali v državi Kalifornija ne bodo imela izključne pristojnosti za morebitne spore iz te pogodbe in vsaka pogodbenica se nepreklicno podreja pristojnosti teh sodišč. Vsaka pogodbenica se odpoveduje morebitnim ugovorom glede pristojnosti teh sodišč zdaj ali v prihodnosti, prav tako pa se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom, ki jih ima lahko zdaj ali v prihodnosti, ker so bili pravdni postopki na teh sodiščih vloženi na neprimernem forumu. Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga se ne bo uporabljala za ta sporazum ali kakršne koli transakcije med pogodbenicami v skladu s tem sporazumom. Pogodbenici sta izbrali angleški jezik za opredelitev, urejanje in razlago svojih pravic in obveznosti iz tega sporazuma.

10.5 Celoten sporazum. Ta sporazum (vključno z vsemi dodatki in izjavami o delovanju) določa celotno soglasje pogodbenic glede njegove vsebine in nadomešča vse predhodne sporazume, pogajanja, predstavitve in obljube med njimi glede njegove vsebine.

Dodelitev 10.6. Nobena pogodbenica ne more prenesti nobene pravice ali obveznosti po tej pogodbi, razen če pridobi predhodno pisno soglasje druge pogodbenice za prenos; če da se ne zahteva soglasje uporabnika v zvezi s takšnim prenosom ali prenosom s strani družbe na podružnico družbe. Ta sporazum je zavezujoč in velja v korist pogodbenic in njihovih dovoljenih naslednikov in pooblaščencev.

Sporazum 10.7, ki se lahko spremeni. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje te pogodbe z ali brez obvestila. Podjetje si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, popravi ali prekine spletno stran ali katero koli funkcionalnost funkcionalnosti ali storitev, ki so del spletne strani ali pogodbe ali v povezavi z njo.

10.8 Neizvršljive določbe. Če sodišče s pristojnim sodiščem ugotovi, da katera koli določba tega sporazuma ni izvršljiva, ostale določbe ostanejo v polni veljavi. Če je zakonsko dovoljeno, bo neizvršljiva določba nadomeščena z izvršljivo določbo, ki čim bolj uresniči namen pogodbenic.

Opustitve 10.9. Opustitev pravic po tej pogodbi ne bo učinkovita, če ni v pisni obliki in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika pogodbenice, ki se odpoveduje pravicam.

10.10 Nepravilni prenosi. Uporabnikom je prepovedano objavljati ali posredovati na spletno mesto podjetja kakršnih koli nezaželenih verižnih pisem ali "neželene pošte" ali kakršnega koli grozečega, nadlegovalnega, klevetniškega, lažnega, obrekljivega, žaljivega, nespodobnega ali pornografskega materiala ali drugega gradiva, ki bi kršilo veljavno zakonodajo ali predpisov, vključno z, vendar ne omejeno na katere koli zvezne ali državne zakone ali predpise, ki urejajo enake možnosti zaposlitve. Če pa do takšnih komunikacij pride, podjetje ne bo odgovorno za vsebino takšnih komunikacij. Na spletnem mestu podjetja ne smete objavljati ali posredovati kakršnih koli oglasov, anket, promocijskih materialov, natečajev ali kakršnih koli drugih komercialnih ali nekomercialnih prošenj. Uporabnikom je tudi prepovedano predstavljati se za katero koli pravno ali pravno osebo. Članski računi morajo biti odprti z resničnimi imeni ali entitetami in drugimi zahtevanimi informacijami.

10.11. Povratne informacije uporabnikov. Takšne povratne informacije uporabnikov so razen osebnih podatkov vse informacije, ki jih družba prejme prek forumov spletnih strani podjetja ali jih posreduje ali posreduje podjetju na kakršen koli drug način, vključno s povratnimi informacijami, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno (»povratne informacije uporabnikov«). nezaupne in nelastniške. Podjetje nima nobene obveznosti v zvezi s takimi povratnimi informacijami uporabnikov in jih lahko brez omejitev reproducira, uporablja, razkriva, spreminja, prikazuje in distribuira povratne informacije uporabnikom. S posredovanjem takšnih povratnih informacij uporabniku podjetju velja, da podjetju dodelite trajno, po vsem svetu brezplačno, nepreklicno, neizključno, neizključno licenco (s pravicami do podlicence) za uporabo kakršnih koli idej, konceptov, znanja ali tehnik, ki jih vsebuje take povratne informacije uporabnikov za kakršen koli namen, vključno, vendar ne omejeno na razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov, ki vključujejo takšne povratne informacije uporabnikov.

10.12. Postavitev in oblikovanje. Postavitev, oblikovanje, videz in videz spletnega mesta so last podjetja. Elementi spletnega mesta podjetja, vključno z, vendar ne omejeno na logotipe, slike, zvoke in grafike, so zaščiteni z blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami in drugimi zakoni in jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati, razen če je izrecno navedeno.

FLATPYRAMID SPORAZUM O ČLANSTVU

I. DOVOLJENJE ZA LICENCE OD PRODAJALCA FLATPYRAMID.

Za vsakega prodajalca, ki ga zagotovi FlatPyramid s katero koli vrsto vsebine za brezplačno distribucijo ali prodajo, veljajo naslednji pogoji:

Prodajalec odobri FlatPyramid in katere koli njegove spletne lastnosti in portali, partnerji in podružnice ter z dostavljanjem vsebine FlatPyramid, podeliti neizključno licenco po vsem svetu:

(a) reproducirajo, pretvarjajo datoteke, določajo cene, prodajajo in razdeljujejo neto izkupiček od prodaje, delno ali v celoti v mojem imenu; in javno izvajati, javno prikazovati, digitalno izvajati ali prenašati v promocijske in komercialne namene;

(b) objavljati, tržiti, distribuirati, prodajati, prevajati, pretvarjati, prenašati in podlicencirati, ne glede na to, ali so \ t FlatPyramid izdelki, spletne lastnosti ali storitve, vsi licenčni izdelki in licenčna intelektualna lastnina;

c) ustvarjanje in uporaba vzorcev vsebine izključno za namen prikazovanja ali promocije vaših izdelkov ali storitev ali storitev FlatPyramid;

(d) ustvarjanje izvedenih del, pretvorbo ali spreminjanje licenčnih izdelkov;

(e) uporabljati kakršno koli licencirano intelektualno lastnino, vključeno v vsebino, v povezavi s prodajalčevim gradivom; in

(f) uporabljati imena in podobnosti posameznikov ali entitet, zastopanih v vsebini, samo v povezavi s prodajalčevim gradivom.

1. Lastništvo. Obdržite lastništvo avtorskih pravic in vseh drugih pravic v vaši vsebini, ob upoštevanju neizključnih pravic, ki so podeljene FlatPyramid po tem sporazumu. V času trajanja tega sporazuma in po njem lahko podeljujete podobne pravice drugim licenčnim izdelkom, pod pogojem, da takšna dovoljenja niso v nasprotju s pravicami, ki so podeljene FlatPyramid Spodaj.

2. Prekinitev. Dodelitev licence, ki jo vsebuje ta sporazum, se lahko prekine z uporabo smernic iz oddelka 8 (klavzula o odpovedi) zgoraj. FlatPyramid si pridržuje pravico, da ne glede na smernice iz oddelka 8 prekine ta sporazum kadar koli in brez obvestila, če katera koli predložena vsebina krši navedbe in jamstva iz zgornjega oddelka 2 (predstavitve in jamstva).

3. Sprememba in določitev vsebine. FlatPyramid ali Prodajalec lahko spremeni, pretvori, prevede ali izbriše vsebino, ki je bila poslana dne FlatPyramidspletno mesto kot del splošnega vzdrževanja računa prodajalca ali iz kakršnih koli razlogov. V primeru, da je vsebina prodajalca odstranjena iz FlatPyramidspletna mesta / portali, FlatPyramid ne bo odgovoren za odstranitev vsebine prodajalca na drugih spletnih mestih, ki so tam postavljene v prodajne ali promocijske namene FlatPyramid ali partnerji za trženje / povezovanje / promocijo. FlatPyramid lahko kategorije Vsebina, ki jo je predložil prodajalec in je na voljo v dodatnih oblikah datotek za prodajo FlatPyramidna spletnem mestu ali na katerem koli njegovem spletnem mestu ali zunanjih portalih, partnerskih in pridruženih spletnih mestih. V primeru napake v dobri veri pri ravnanju, distribuciji, pretvorbi, prevajanju, prodaji ali kategorizaciji prodajalčevih licenčnih izdelkov ali licencirane intelektualne lastnine s strani FlatPyramid, Prodajalci edini in izključno pravno sredstvo bo FlatPyramid storiti vse, kar je potrebno, da nemudoma popravi napako, takoj ko bo obveščena o napaki.

4. Plačila licenčnin in provizija. Prodajalec je upravičen do plačila licenčnine v višini petinpetdeset odstotkov (55%) prihodkov od prodaje licenčnih izdelkov prodajalcev, ki jih zbere FlatPyramid v obliki plačil, ki jih opravi ček / Paypal ali katera koli druga metoda, razporejena vsaj tako pogosto kot četrtletno. FlatPyramid pravico do provizije v višini štirideset pet odstotkov (45%), ki jo bo odtegnil ob prejemu. FlatPyramid lahko kadarkoli izvaja program, s katerim prodajalec prejme več ali manj kot 55%, v tem primeru ta plačila odražajo plačila licenčnin. Prodajalec pooblašča FlatPyramid zbiranje in razdeljevanje takih licenčnin in provizij.

5. Povračilo stroškov. Od časa do časa se transakcije s plačilnimi transakcijami pojavljajo pri storitvah za obdelavo kreditnih kartic ali PayPal. FlatPyramid nima nadzora nad tem dogodkom, ki ima za posledico odpravo denarja, plačanega za prodajalčeve licenčne izdelke iz kakršnega koli razloga. V primeru vračila stroškov, FlatPyramid bo poskušal izpodbijati te transakcije s storitvami Merchant Services ali PayPal. FlatPyramid ne zagotavlja nobenega zagotovila, da bo uspešen. Račun prodajalca bo takoj prilagojen z zneskom storniranja povratne bremenitve. V primeru, da je prodajalcu že plačana provizija za prodajne licenčne izdelke, ki so vključeni v transakcijo povratne bremenitve, potem FlatPyramid od prodajalca zahteva takojšnje povračilo za plačane provizije ali bremenitev na račun prodajalca in se odšteje od prihodnjih plačil provizij prodajalcu. Če prodajalec prekine svoj račun z FlatPyramid potem, ko njihov račun postane aktualen ali povrne plačane provizije FlatPyramid bodo prisiljeni uporabiti vsa potrebna sredstva za izterjavo dolgovanih sredstev FlatPyramid s strani prodajalca, vključno z zbirkami in pravnimi postopki zoper prodajalca.

6. Varnost. Zaradi nenehno spreminjajoče se narave varnostne zaščite na internetu nihče ne more popolnoma zaščititi podatkov, objavljenih na spletu. Tako to ni mogoče za FlatPyramid v celoti zagotoviti zaščito prodajalčeve vsebine, objavljene na spletnem mestu, pred morebitno krajo ali hekerji. Vendar FlatPyramid to zadevo jemlje zelo resno in so uvedli številne protiukrepe in varnostne konfiguracije za zaščito prodajalčeve vsebine, vključno z modeli 3D, predstavljenimi v svojem pregledovalniku / predvajalniku WebGL 3D. FlatPyramid bo še naprej poskušal po svojih najboljših močeh zagotoviti, da so prodajalčeva vsebina in podatki varni. Kot del varnostnih prizadevanj FlatPyramid ne shranjuje podatkov o kreditnih karticah prodajalcev ali strank.

II. LICENČNI SPORAZUM MED PRODAJALCEM IN ODJEMALCEM.

Podelitev licence in pravic:

Za vsak prenos vsebine od prodajalca do stranke, ne glede na to, ali je bil prenos posledica licence ali brezplačnega prenosa, veljajo naslednji pogoji, razen če so v besedilnem opisu vsebine določeni bolj omejevalni pogoji:

1. Lastništvo. Razen če to ni izrecno določeno v ločenem sporazumu, Prodajalec obdrži, ob upoštevanju kakršne koli licenčne pogodbe med Prodajalcem in FlatPyramid, avtorskih pravic za vsebino, ki jo je kupila ali prenesla katera koli stranka 3rd preko Flat Pyramid.

2. Veljavna licenca. Vse licenčne pravice v zvezi z vsebino za prodajo prek FlatPyramid odvisni od prenosa denarja s strani 3rd na Prodajalca. Vse licenčne pravice se prekinejo takoj in brez obvestila, če je prodaja iz kakršnega koli razloga odpravljena.

3. Podeljenih pravic. Prodajalec 3rd stranki odobri neizključno, neprenosljivo, svetovno licenco brez licenčnine, ki kupi licenčne pravice do vsebine prek veljavne prodaje ali prenese prosto dostopno vsebino, ki jo predloži Prodajalec. Podeljena licenca bo stranki 3rd omogočila: javno izvajanje, javno prikazovanje in digitalno izvajanje navedene vsebine.

4. Pravice, ki niso bile odobrene. Če ni dodeljenih pisnih pravic, ki so večje od tistih iz odstavka 3 zgoraj, so vse druge pravice ali delitve pravic, ki so običajno vključene v avtorske pravice in blagovne znamke, izključene iz te licence.

5. Nadaljnja prodaja. Ponovna prodaja ali prerazporeditev katere koli vsebine, ki jo pridobi tretja oseba FlatPyramidza prodajo ali prosto dostopno za prenos, bodisi del veljavne prodaje ali ne, je izrecno prepovedano.

6. Vrnjena vsebina. V primeru, da stranka 3rd vrne kakršno koli vsebino, pridobljeno z veljavno prodajo ali prosto dostopno za prenos, vse licenčne pravice, podeljene v tem dokumentu, prenehajo in stranka 3rd mora takoj uničiti vse kopije, ki so na kakršni koli vrsti medijev pod nadzorom ali v lasti stranka 3rd.

III. UREDNIŠKA UPORABA

Vsebina, objavljena in označena z oznako Uvodnik, se lahko uporablja le na uredniški način, ki se nanaša na dogodke, ki so vredni novic ali so v javnem interesu, in se ne sme uporabljati v komercialne, promocijske, oglaševalske ali prodajne namene. Intelektualna lastnina, prikazana v 3d modelu, vključno z blagovno znamko "Brand Name", ni povezana z prvotnimi imetniki pravic ali je ne podpira. Izdelkov 3d modela ni dovoljeno uporabljati na nobenem izdelku / izdelku za ponovno prodajo, na primer v video igrah ali majici. Izdelka 3d modela ni dovoljeno uporabljati kot del reklamnega panoja, razstave ali razstave. Prav tako jih ni dovoljeno uporabljati na kakršen koli obrekljiv, klevetniški ali drugačen nezakonit način, bodisi neposredno bodisi v kontekstu ali v primerjavi z določeno temo. Gradiva ni dovoljeno vključiti v logotip, blagovno znamko ali storitveno znamko. Na primer, za urejanje logotipa ne morete uporabiti uredniške vsebine. Prav tako gradiva ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene, ki niso povezani z novicami.

Vendar pa lahko v nekaterih zelo omejenih primerih imate drugačne pravice do IP v vsebini, ki je označena kot Uvodnik. Na primer, morda ste oglaševalska agencija za lastnika blagovne znamke / IP ali pa ste morda lastnik blagovne znamke / IP, ki kupuje vsebino. Če je temu tako, lahko uporabite Uredniško vsebino v komercialne namene, ob predpostavki, da imate pravico do odobritve prek drugih sredstev. Vendar pa morate imeti vse pravice intelektualne lastnine, ki so potrebne od IP-ja v vsebini, in to je običajno le pri prodajalcu lastnika blagovne znamke / IP ali lastniku blagovne znamke / IP-ja. Kot pravilo, če se sprašujete, če imate te pravice, ne. Ponavadi je zelo jasno določena v pogodbi. Breme in tveganje, da te pravice potrdimo, je vsak uporabnik posebej, če se odmaknejo od omejitev uredniške uporabe.